1. Sản phẩm uy tín, Chất lượng đi đầu
  2. Đề cao lợi ích khách hàng
  3. Phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp
  4. Lợi ích được chia sẻ
  5. Ý tưởng được xem xét
  6. Cải tiến được ủng hộ
  7. Thành công được ghi nhận