Công nghệ xử lý nước thải MBBR

Công nghệ xử lý nước thải MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), được phát minh bởi Giáo sư Hallvard Ødegaard, là công nghệ sử dụng các vật liệu làm giá thể cho vi sinh dính bám vào để sinh trưởng và phát triểntạo lớp bùn vi sinh trên bề mặt giá thể, thực hiện quá trình xử lý sinh học.

Nguyên lý hoạt động của công nghệ xử lý nước thải MBBR

 1. Lớp ngoài cùng là chủng VSV hiếu khí làm tăng hiệu quả xử lý chất hữu cơ, amoni trong nước thải.
 2. Tại lớp giữa, chủng VSV thiếu khí phát triển mạnh khử Nitrat thành N2 thoát ra khỏi môi trường nước thải.
 3. Tại lớp trong cùng của bể mặt giá thể VSV kỵ khí phát triển mạnh mẽ xử lý các hợp chất hữu cơ cao phân tử, làm giảm nồng độ BOD, COD và N, P. Vi sinh vật lớp trong cùng sau một thời gian sẽ chết đi do không đủ chất dinh dưỡng và sẽ tách ra, những vi sinh vật còn sót lại sẽ tiếp tục phát triển.

Ưu điểm

 • Tiết kiệm diện tích xây dựng so với hệ thống xử lý nước thải thường được sử dụng là AAO
 • Hiệu quả xử lý BOD cao, có thể đạt mức A QCVN14:2008/BTNMT.
 • Có thể cải tiến thành công nghệ AAO để xử lý triệt để Nito, Phopho và các hợp chất khóphân hủy khác.
 • Chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp (song đòi hỏi người có chuyên môn vận hành)
 • Hàm lượng bùn tạo ra thấp, không phát sinh mùi trong quá trình vận hành.
 • Mật độ vi sinh vật xử lý trên một đơn vị thể tích cao hơn so với hệ thống xử lý bằngphương pháp bùn hoạt tính lơ lủng , vì vậy tải trọng hữu cơ của bể MBBR cao hơn.
 • Chủng loại vi sinh vật xử lý đặc trưng: Lớp màng biofilm phát triển tùy thuộc vào loại chất hữu cơ và tải trọng hữu cơ trong bể xử lý.

Hạn chế

 • Có thể xảy ra quá trình nổi bùn phía sau hệ thống MBBR theo chu kì màng sinh học làm hiệu quả lắng giảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0865000696